Zekat Verilirken Hangi Mallardan Ne Kadar Verilmelidir?

Zekat, İslam dinindeki bir ibadettir ve belirli mallardan belirli miktarlarda verilmektedir. Bu makalede, hangi mallardan zekat verilmesi gerektiği ve bu malların ne kadarının zekat olarak verilmesi gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Zekat verme konusunda merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Zekat hangi mallardan ne kadar verilir? İslam dininde zekat, belli bir miktardaki malın belirli bir oranının fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilmesini ifade eder. Zekat, İslam’ın beş şartından biri olup, müslümanlar için önemli bir ibadettir. Zekat vermek, kişinin malını temizlemesi ve paylaşması anlamına gelir. Zekatın verileceği mallar arasında altın, gümüş, para, ticaret malı, hayvanlar ve tarım ürünleri bulunur. Zekat miktarı ise zekat verilecek mala göre değişir. Altın ve gümüş için %2.5, para ve ticaret malı için %2.5, hayvanlar için belirli bir miktar ve tarım ürünleri için ise hasattan sonra belirlenen miktar oranında zekat verilir. Zekat, zenginliklerin adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir.

Zekat, İslam dinine göre belirli mallardan ve miktarlarda verilir.
Altın ve gümüş gibi değerli metallerden zekat verilir.
Zekat, tarım ürünleri ve hasattan da verilebilir.
Fakirlere yardım amacıyla zekat malından bir miktar ayrılmalıdır.
Zekat, belirli bir miktara ulaşan birikimlerden verilmelidir.
 • Hayvan sürülerinden zekat olarak belirli bir miktar ayrılmalıdır.
 • Zekat, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.
 • Borçlu olan kişi, zekatını borcundan önce ödemelidir.
 • Zekat, fakir ve muhtaçlara yardım amacıyla kullanılır.
 • Zekat vermek, bir Müslüman’ın dini sorumluluklarından biridir.

Zekat nedir ve ne zaman verilir?

Zekat, İslam dininde zengin olan Müslümanların belirli bir oranda mal varlıklarını fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla verdiği bir ibadettir. Zekat, her yıl Hicri takvime göre belirlenen bir tarihte verilir. Bu tarih genellikle Ramazan ayının sonunda veya Zilhicce ayının başında olabilir.

Zekat Nedir? Zekat Ne Zaman Verilir?
Zekat, İslam dininde belirli bir miktardaki mal varlığının belli bir yüzdesinin fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Zekat, Ramazan ayı sonrasında veya bir yıl boyunca biriktirilen mal varlığının üzerinden geçen bir yılın ardından verilir.
Zekat, Müslümanların bir ibadeti olarak kabul edilir ve toplumda sosyal yardımlaşmayı teşvik eder. Zekatın verilme zamanı, kişinin mal varlığına ve bir yıl boyunca biriktirdiği miktarına bağlı olarak değişebilir.
Zekatın amacı, zenginlerin mal varlıklarının bir kısmını fakirlerle paylaşarak sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Zekat, İslam dininin beş temel şartından biri olup, müslümanların mali sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.

Zekat hangi mallardan verilir?

Zekat verilecek mallar, genellikle altın, gümüş, para, ticari mal ve kâr, tarım ürünleri, hayvanlar gibi değerli varlıklardır. Bununla birlikte, her maldan zekat vermek zorunlu değildir. Belirli bir miktara ulaşan ve nisaba sahip olan mallardan zekat verilir.

 • Para ve nakit varlıklar
 • Mülkler ve gayrimenkuller
 • Ticari mallar ve stoklar

Altın ve gümüşten zekat ne kadar verilir?

Altın ve gümüşten zekat vermek için belirli bir miktarın üzerinde olmaları gerekmektedir. Altın için bu miktar 85 gram, gümüş için ise 595 gramdır. Bu miktarlara ulaşan altın ve gümüş varlıklarınızdan %2,5 oranında zekat vermeniz gerekmektedir.

 1. Altından zekat vermek için sahip olunan miktarın en az 85 gram olması gerekir.
 2. Altının nisab miktarına ulaşması durumunda zekat oranı %2,5’tir.
 3. Gümüşten zekat vermek için sahip olunan miktarın en az 595 gram olması gerekir.
 4. Gümüşün nisab miktarına ulaşması durumunda zekat oranı %2,5’tir.
 5. Zekat verme miktarı hesaplanırken, altın ve gümüşün güncel piyasa değerleri kullanılmalıdır.

Para ve ticari mal varlıklarından zekat nasıl hesaplanır?

Para ve ticari mal varlıklarından zekat hesaplamak için, bu varlıklarınızın değerini belirlemeniz gerekmektedir. Bu değeri, o yılın zekat verme tarihindeki piyasa değeri üzerinden hesaplayabilirsiniz. Para ve ticari mal varlıklarınızdan %2,5 oranında zekat vermeniz gerekmektedir.

Para Ticari Mal Varlıkları Zekat Oranı
Nakit para ve banka hesapları Ticari faaliyetlerde kullanılan mallar (stoklar) %2,5
Tahvil ve hisse senetleri Satılmak veya kiralanmak amacıyla alınan taşınmazlar %2,5
Altın, gümüş ve diğer değerli metaller Yatırım amaçlı alınan taşınmazlar %2,5

Tarım ürünlerinden zekat nasıl verilir?

Tarım ürünlerinden zekat vermek için, hasat edilen ürünlerin miktarını ve değerini belirlemeniz gerekmektedir. Bu miktar ve değer üzerinden %10 oranında zekat vermeniz gerekmektedir.

Tarım ürünlerinden zekat vermek için ürünlerin hasat edilip depolanması ve belirli miktarda zekat malının ayrılması gerekmektedir.

Hayvanlardan zekat nasıl verilir?

Hayvanlar üzerinden zekat vermek için, sahip olduğunuz hayvanların türünü ve sayısını belirlemeniz gerekmektedir. Belirli bir sınıra ulaşan hayvan varlıklarınızdan zekat vermeniz gerekmektedir. Örneğin, sığır veya manda gibi büyükbaş hayvanlardan 40 adede kadar olanlardan 1, 41-120 adet arasındakilerden 2, 121 adet ve üzerindekilerden ise 3 hayvanın zekatını vermeniz gerekmektedir.

Hayvanlardan zekat vermek için, belirli bir miktar mal veya para değeri olan hayvanlardan zekat alınabilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir.

Zekat vermek kimlere farzdır?

Zekat vermek, belirli bir miktara ulaşan mal varlığına sahip olan Müslümanlar için farzdır. Nisaba sahip olan ve üzerinde bir yıl geçen mal varlıklarından zekat vermek zorunludur. Ancak, mal varlığı nisaba ulaşmayan veya üzerinde bir yıl geçmeyen kişilerin zekat vermesi gerekmez.

Zekat vermek kimlere farzdır?

1. Müslüman olan her yetişkin ve akıllı bireye farzdır.

2. Nisaba sahip olan (belirli bir miktar mala sahip olan) kişilere farzdır.

3. Borcu olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilen kişilere farzdır.